Tot nu toe opgehaald

Totaal Vast bedrag

NaamVast sponsor bedrag

Er zijn hier op dit moment nog geen sponsoringen... Ben jij de eerste?

NaamVast sponsor bedrag

totaalbedrag per gefiets uur.

(max. 6 uren)

NaamSponsor bedrag per uur

Er zijn hier op dit moment nog geen sponsoringen... Ben jij de eerste?

NaamSponsor bedrag per uur

Deel dit team

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Ellen Arenthals

Berry Tielbeke

Het zit al in de naam.. dit fitte team gaat zich lekker in het zweet werken voor het goede doel!

Het werk dat je steunt

Met jouw sponsoring lever je een waardevolle bijdrage aan het werk van Stichting Living Memories.

Namens de kinderen en hun families zijn we je dankbaar voor je steun!

Sponsor Fitness Aalsmeer team 4

Sponsoringen Fitness Aalsmeer team 4

Er zijn hier op dit moment nog geen sponsoringen... Ben jij de eerste?

Andere spinningteams

Zoek een spinningteam

De actiedag wordt mede mogelijk gemaakt door: